Date Time Artist Venue Location
Nov 12, 2019 5:00 pm

Bad

STK Midtown
New York, NY
Nov 11, 2019 8:00 pm

Danny Stern

STK Miami
Miami Beach, FL
Nov 11, 2019 5:00 pm

Snowflagio

STK Midtown
New York, NY
Nov 11, 2019 6:00 pm

Steven Le

Bar Moxy
New York, New York
Nov 11, 2019 6:00 pm

Marc Sparcs

STK Orlando
Orlando, FL
Nov 8, 2019 4:00 pm

Johnny Laz

Bar Moxy
New York, New York
Nov 8, 2019 5:00 pm

Cyrus

STK Midtown
New York, NY
Nov 8, 2019 6:00 pm

Rizzy

Clinton Hall
New York, NY
Nov 8, 2019 6:30 pm

Khaos

STK Nashville
Nashville, TN
Nov 8, 2019 7:00 pm

Manos

STK Denver
Denver , CO
Nov 8, 2019 7:00 pm

Source One

STK Atlanta
Atlanta, GA
Nov 8, 2019 7:00 pm

Fresh

STK San Diego
San Diego, CA
Nov 8, 2019 10:00 pm

MFusco

Sons of Essex
New York, NY
Nov 8, 2019 10:30 pm

FotsBeats

Brass Monkey
New York, NY
Nov 8, 2019 9:00 pm

Gutierrez

TAO Uptown
New York, NY
Oct 30, 2019 5:30 pm

Marissa

STK Nashville
Nashville, TN
Oct 30, 2019 5:30 pm

Johnny Laz

STK Midtown
New York, NY
Oct 30, 2019 6:00 pm

Sweat the Gentleman

STK Downtown
New York, NY
Oct 29, 2019 5:00 pm

Bad

STK Midtown
New York, NY
Oct 29, 2019 5:30 pm

Austin

STK Nashville
Nashville, TN
Oct 29, 2019 6:00 pm

Daggett

STK Orlando
Orlando, FL
Oct 29, 2019 6:00 pm

Roberto Flay

STK Rooftop
New York, NY
Oct 29, 2019 6:00 pm

Martial

City Harvest Big Against Hunger at Metropolitan Pavilion
New York, NY
Oct 28, 2019 5:00 pm

Snowflagio

STK Midtown
New York, NY
Oct 28, 2019 6:00 pm

Marc Sparcs

STK Orlando
Orlando, FL
Oct 28, 2019 8:00 pm

Danny Stern

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 27, 2019 7:00 pm

Adam Wells

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 27, 2019 9:00 pm

Nova

The Dorsey
Las Vegas, NV
Oct 27, 2019 11:30 am

Netics

STK Orlando
Orlando, FL
Oct 27, 2019 2:00 pm

Josh Stylez

SLATE
New York, NY
Oct 27, 2019 5:30 pm

STK Downtown
New York, NY
Oct 27, 2019 6:00 pm

Steven Le

Bar Moxy
New York, New York
Oct 27, 2019 6:00 pm

Xavier

STK Orlando
Orlando, FL
Oct 27, 2019 7:00 pm

DRTO

STK Toronto
Toronto, ON
Oct 26, 2019 6:00 pm

Patrick Caroll

Clinton Hall
New York, NY
Oct 26, 2019 7:00 pm

Bakdraft

STK West Beverly Hills
Los Angeles, CA
Oct 26, 2019 7:00 pm

Spirito

STK Rooftop
New York, NY
Oct 26, 2019 7:00 pm

Ree De La Vega

STK Atlanta
Atlanta, GA
Oct 26, 2019 7:00 pm

Macri

STK Toronto
Toronto, ON
Oct 26, 2019 7:30 pm

Martial

STK Downtown
New York, NY
Oct 26, 2019 7:30 pm

Anamated

Casa Bocado
New York, NY
Oct 26, 2019 8:00 pm

Garcia

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 26, 2019 8:30 pm

Fresh

Lavo
New York, NY
Oct 26, 2019 9:00 pm

April Reign

TAO Uptown
New York, NY
Oct 26, 2019 1:00 pm

Bad

Sons of Essex Brunch
New York, NY
Oct 26, 2019 2:00 pm

MFusco

Lavo Brunch
New York, NY
Oct 25, 2019 6:30 pm

Josh Wilsdorf

STK Nashville
Nashville, TN
Oct 25, 2019 7:00 pm

Manos

STK Denver
Denver , CO
Oct 25, 2019 7:00 pm

DVS

STK Toronto
Toronto, ON
Oct 25, 2019 7:00 pm

Carmen Dee

STK West Beverly Hills
Los Angeles, CA
Oct 25, 2019 7:00 pm

Sweat the Gentleman

Recreation at The Moxy
New York, NY
Oct 25, 2019 7:00 pm

Source One

STK Atlanta
Atlanta, GA
Oct 25, 2019 7:30 pm

Snowflagio

STK Downtown
New York, NY
Oct 25, 2019 8:00 pm

Anamated

MVC
New York, NY
Oct 25, 2019 8:00 pm

Aaron Timberlake

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 25, 2019 10:00 pm

Montone

SLATE
New York, NY
Oct 25, 2019 9:00 pm

Gutierrez

TAO Uptown
New York, NY
Oct 25, 2019 10:00 pm

MFusco

Sons of Essex
New York, NY
Oct 25, 2019 10:00 pm

Fresh

Rochelle’s
New York, NY
Oct 25, 2019 12:30 pm

FotsBeats

The DL
New York, NY
Oct 25, 2019 10:30 pm

Bad

Brass Monkey
New York, NY
Oct 25, 2019 5:00 pm

Cyrus

STK Midtown
New York, NY
Oct 25, 2019 6:00 pm

Rizzy

Clinton Hall
New York, NY
Oct 18, 2019 7:00 pm

Rizzy

Recreation at The Moxy
New York, NY
Oct 18, 2019 9:00 pm

Rob Dinero

Happiest Hour
New York, NY
Oct 18, 2019 5:00 pm

Cyrus

STK Midtown
New York, NY
Oct 18, 2019 10:00 pm

FotsBeats

SLATE
New York, NY
Oct 18, 2019 9:30 pm

Kasey Berry

The Seville at The James Hotel
New York, NY
Oct 18, 2019 7:00 pm

DVS

STK Toronto
Toronto, ON
Oct 18, 2019 6:30 pm

Josh Wilsdorf

STK Nashville
Nashville, TN
Oct 18, 2019 10:00 pm

Fresh

Rochelle’s
New York, NY
Oct 11, 2019 6:30 pm

Marissa

STK Nashville
Nashville, TN
Oct 11, 2019 7:00 pm

Carmen Dee

STK West Beverly Hills
Los Angeles, CA
Oct 11, 2019 9:00 pm

Sweat the Gentleman

Tijuana Picnic
New York, NY
Oct 11, 2019 9:00 pm

K-Von

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 11, 2019 7:00 pm

Big Vic

Recreation at The Moxy
New York, NY
Oct 11, 2019 8:00 pm

Anamated

MVC
New York, NY
Oct 11, 2019 10:00 pm

Bad

SLATE
New York, NY
Oct 11, 2019 9:00 pm

Gutierrez

TAO Uptown
New York, NY
Oct 11, 2019 7:00 pm

Manos

STK Denver
Denver , CO
Oct 11, 2019 6:00 pm

Cory Giles

Clinton Hall
New York, NY
Oct 11, 2019 10:15 pm

FotsBeats

Southampton Social Club
Southampton, NY
Oct 10, 2019 6:00 pm

FotsBeats

Clinton Hall
New York, NY
Oct 10, 2019 7:00 pm

Akib

STK Chicago
Chicago, IL
Oct 10, 2019 7:00 pm

Annalyze

STK West Beverly Hills
Los Angeles, CA
Oct 10, 2019 6:00 pm

Kasey Berry

STK Rooftop
New York, NY
Oct 10, 2019 5:30 pm

Fresh

STK Midtown
New York, NY
Oct 10, 2019 6:00 pm

Camille

STK Atlanta
Atlanta, GA
Oct 10, 2019 7:00 pm

Gutierrez

STK Downtown
New York, NY
Oct 10, 2019 6:00 pm

K-Von

STK Orlando
Orlando, FL
Oct 10, 2019 7:00 pm

Adam Wells

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 9, 2019 6:00 pm

DVS

STK Toronto
Toronto, ON
Oct 9, 2019 7:00 pm

April Reign

Recreation at The Moxy
New York, NY
Oct 9, 2019 5:30 pm

Escal8

STK Denver
Denver , CO
Oct 9, 2019 6:00 pm

Sweat the Gentleman

STK Downtown
New York, NY
Oct 9, 2019 6:00 pm

Diezl

STK Orlando
Orlando, FL
Oct 9, 2019 5:30 pm

MFusco

STK Midtown
New York, NY
Oct 9, 2019 7:00 pm

Aaron Timberlake

STK Miami
Miami Beach, FL
Oct 8, 2019 5:00 pm

Akib

STK Chicago
Chicago, IL
Oct 8, 2019 5:00 pm

Bad

STK Midtown
New York, NY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10